SM Zatoka
Sobota, 25 maja 2024 r. Do końca roku pozostało 221 dni. Pogoda w Braniewie
Mapa Braniewa

Serwis informacyjny

Tu znajdują się materiały związane z bieżącą eksploatacją naszych lokali mieszkalnych, eksploatacją części wspólnych nieruchomości oraz inne ważne informacje.

Budowa nowych domów. Rozpoczynamy procedury naboru chętnych do budowy domów głównie w układzie szeregowym usytuowanych pomiędzy ulicą Ogrodową i Królewiecką w Braniewie.

Szczegóły zawiera link poniżej. Ogłoszenie o treści poniżej prezentowanej jest zamieszczone w IKAT-cie z dnia 25 maja 2007r. Zapraszamy wszystkich chętnych do przystąpienia do tego projektu.

 

Ogłoszenie o planowanej budowie

 

 

 

 

 

 

Informacja o pracach zleconych wykonywanych na rzecz Spółdzielni według stanu na 15 września 2006r. 

                                                                    

                         S e r w i s  s t a r s z y

 

 

  1. Na podstawie „Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Zatoka” w Braniewie” zostały podjęte w czerwcu 2006 uchwały Zebrań Grup Członkowskich w sprawie wykorzystania funduszy remontowych będących do dyspozycji dla danego budynku. Na tej podstawie został sporządzony plan remontów na poszczególnych budynkach z realizacją do końca 2006r.            
  2. Zarząd podjął zdecydowane działania w kierunku sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierzy głównych wody zimnej. Wodomierze główne są obecnie poddawane ekspertyzom, jak również prowadzimy rozmowy w tym zakresie z Dyrekcją Wodociągów Miejskich w Braniewie.  
  3. Na podstawie znowelizowanego regulaminu „Rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków, podgrzania wody, kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania” zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 25 z dnia 28.08.2006r. odbędzie się spis stanów wodomierzy wody zimnej i ciepłej na dzień 31.08.2006r. dokonany przez lokatorów. Zarząd prosi o terminowy zwrot kart odczytowych tj. do 05.09.2006r. za co serdecznie dziękujemy. 
  4. Zarząd wystąpił z wnioskiem do MPEC Sp. z o.o w Braniewie o znaczne obniżenie mocy zamówionej na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej, co wiąże się z obniżeniem ceny podgrzania 1m3 wody. 
  5. Zarząd zwraca się z prośbą do mieszkańców Spółdzielni o zgłaszania wszelkich przypadków tzw. „podrzucania śmieci” do naszych pojemników przez mieszkańców innych budynków lub właścicieli lokali użytkowych. Zarząd w takich wypadkach podejmie stosowne działania z powiadomieniem Straży Miejskiej i Administratorów tych budynków. Jednocześnie prosimy mieszkańców naszych budynków o nie „podrzucanie śmieci” do pojemników innych budynków. 
  6. Obowiązujące  zasady  dofinansowania  wymiany  stolarki  okiennej. 

6.1.        Na podstawie regulaminu „Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zatoka” w Braniewie dofinansowanie jest wypłacane z funduszu remontowego będącego do dyspozycji Zarządu Spółdzielni, przeznaczonego na ten cel. Dofinansowanie otrzymali lub mogą otrzymać lokatorzy, którzy:

Ø są członkami Spółdzielni;

Ø  nie posiadają zadłużeni w opłatach czynszowych;

Ø dokonali wymiany stolarki okiennej w okresie od 05.01.2004 do 13.02.2006 zgodnie z regulaminem;

Ø złożyli wniosek o wymianę stolarki okiennej w okresie j/w i dokonają wymiany do 30.09.2006.

  6.2.            Na podstawie „Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zatoka” w Braniewie dofinansowanie może być zrealizowane z funduszu remontowego budynku, na podstawie uchwał Zebrań Grup Członkowskich danego budynku. Na powyższych zasadach mogą być dofinansowane wymiany stolarki okiennej dokonane przed 05 stycznia 2004r. jak również wymiany bieżące, niepodlegające zasadom opisanych w pkt. 6.1. 

Poniżej prezentujemy zasady dofinansowania stolarki okiennej dla poszczególnych budynków, uchwalone na Zebraniach Grup Członkowskich w maju 2006r.

 

Zasady dofinansowania wymian stolarki okiennej

 Wszelkie reklamacje związane z realizacją wypłat dofinansowania wymian stolarki okiennej prosimy zgłaszać do Działu Technicznego w terminie do 15.09.206r.


 

Licznik gości: 433456 | Poczta © copyright 2006