SM Zatoka
Sobota, 25 maja 2024 r. Do końca roku pozostało 221 dni. Pogoda w Braniewie
Mapa Braniewa

Dokumenty
 • Tekst jednolity Statutu został przyjęty na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2010r. Uchwałą WZ Nr 19/I/2010 po wprowadzeniu do jego treści zmian polegających na dodaniu w § 21 w ust 1 punktu 11 oraz dodaniu § 70A; oraz zmianie: w § 107 ust 4, w § 142, w § 150, w § 184 ust 2 i ust 3 oraz w § 190. Sąd Rejestrowy w Olsztynie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian i treści jednolitej Statutu w dniu 21 lipca 2010 roku. Tym samym Statut stał się obowiązującym prawem w Naszej Spółdzielni.
  Zapraszamy do zapoznania się lekturą Statutu. 
  • Statut z 2009 roku I zmiana (treść jednolita) - wpisany do KRS w dniu 21 lipca 2010r. - treść aktualna.

  • Statut z 2009 roku - wpisany do KRS w dniu 26 sierpnia 2009r. -treść nieaktualna.
   Wejście w życie Statutu Spółdzielni likwiduje dotychczasowe organy Spółdzielni: Zebrania Grup Członkowskich, Zebrania Przedstawicieli Członków. Najwyższą władzą w Spółdzielni staje się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
  • Statut z 2006 roku - wpisany do KRS w dniu 8 stycznia 2007r. - treść nieaktualna.
  • Statut z 2003 roku - wpisany do KRS w dniu 5 września 2003r. - treść nieaktualna.

Celem usprawnienia współdziałania między Radą Nadzorczą, Zarządem i Mieszkańcami zostały powołane w poszczególnych budynkach samorządy blokowe.  

Licznik gości: 433458 | Poczta © copyright 2006