SM Zatoka
Sobota, 20 lipca 2024 r. Do końca roku pozostało 165 dni. Pogoda w Braniewie
Mapa Braniewa

Archiwum ogłoszeń
Zmiana cen energii cieplnej w Braniewie
Zmiana cen dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej.
Więcej...

Dyżur Członka Rady Nadzorczej
Pierwszy poniedziałek miesiąca.
Więcej...

Stanowisko Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza zajęła stanowisko w/s wniesionych kwot na uzbrojenie terenu przez mieszkańców Osiedla Śródmieście.
Więcej...

Lokale mieszkalne do zbycia
Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności trzech lokali mieszkalnych.
Więcej...

Oferta przetargowa

Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy / wykonawców robót instalacyjnych w zakresie centralnego ogrzewania.
Więcej...

Rada Nadzorcza ukonstytuowana
Szczegóły w zakładce Rada Nadzorcza.
Więcej...

Rada Nadzorcza
Wybór siedmioosobowego składu Rady Nadzorczej.
Więcej...

Lokale mieszkalne do zbycia
Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności dwóch lokali mieszkalnych.
Więcej...

Zmiana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM Zatoka w Braniewie
Zmieniony porządek obrad.
Więcej...

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
Na 21 czerwca 2012 roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Więcej...

Oferty przetargowe
Dwie oferty.
Więcej...

Odczyty domowych liczników wody
W dniach od 25 kwietnia do 28 kwietnia br.
Więcej...

Zmiana w efercie przetargowej
Frombork.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy robót budowlanych.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy/wykonawców robót dekarskich.
Więcej...

Pytania do przetargu Unijnego z 12 marca 2012
W dniu 12 marca 2012r.
Więcej...

Pytania do przetargu Unijnego
W dniach 6 i 7 marca 2012r.
Więcej...

Lokal użytkowy
Lokal użytkowy we Frombork do wynajęcia.
Więcej...

Lokale mieszkalne do zbycia
II przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności dwóch lokali mieszkalnych.
Więcej...

Zmiana cen energii cieplnej w Braniewie
Zmiana cen dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej.
Więcej...

Zmiany w zakładce Dokumenty
Dodano treść zmienionych regulaminów Spółdzielni.
Więcej...

Przetarg unijny
Poszukujemy wykonawcy/wykonawców robót budowlanych.
Więcej...

Lokale mieszkalne do zbycia
I przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności dwóch lokali mieszkalnych.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy robót remontowo-budowlanych.
Więcej...

Lokale mieszkalne do zbycia
I przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności dwóch lokali mieszkalnych.
Więcej...

III Przetarg na zbycie działek pod zabudowę garażową
Przetarg na zbycie działek pod zabudowę garażową.
Więcej...

Zmiana cen dostawy energii cieplnej we Fromborku i Tolkmicku
Zmiana cen dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej.
Więcej...

II Przetarg na działki pod zabudowę garażową
Przetarg na zbycie działek pod zabudowę garażową.
Więcej...

Opłata za uiszczenia czynszu
Zmiana zasad opłaty prowizji od wpłacanego czynszu.
Więcej...

Zmiany w zakładce Dokumenty
Nowe regulaminy.
Więcej...

Przetarg na działki pod zabudowę garażową
Przetarg na zbycie działek pod zabudowę garażową.
Więcej...

Wybory Parlamentarne 2011
Plakaty i ogłoszenia wyborcze.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy robót instalacyjnych.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy robót instalacyjnych.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy robót elewacyjnych - remont balkonów.
Więcej...

Przerwa w dostawie ciepłej wody
MPEC w Braniewie informuje o konserwacji ciepłowni i sieci cieplnych.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy robót dachowych.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy robót sanitarnych.
Więcej...

Zmiana sposobu dostawy sygnału TV Vectra
Od 1 stycznia 2012r sygnał TV nie będzie dostarczany za pośrednictwem Spółdzielni.
Więcej...

Lokal mieszkalny do zbycia
II przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy inwestora zastępczego.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy robót sanitarnych.
Więcej...

Oferty przetargowe
Poszukujemy wykonawcy / wykonawców robót budowlanych.
Więcej...

Inwestor Zastępczy

Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy robót dekarskich.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawcy robót instalacyjnych.
Więcej...

Lokal mieszkalny do zbycia
Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Więcej...

Walne Zgromadzenie Spółdzielni
Na 26 maja 2011 roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
Więcej...

Termomodernizacja budynków
Termomodernizacja budynków.
Więcej...

Zmiana cen energii cieplnej w Braniewie
Zmiana cen dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej.
Więcej...

Poszukujemy pracownika
Poszukujemy pracownika do pracy w księgowości.
Więcej...

Przetarg na kontrolę butlowych instalacji gazowych
Poszukujemy wykonawcy kontroli butlowych instalacji gazowych.
Więcej...

Nowy konkurs w ramach RPO WiM 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
Więcej...

Aktualności z 2010 roku
Aktualności z 2010 roku i starsze patrz zakładka ARCHIWUM.
Więcej...

Umowa o dofinansowanie projektu
W dniu 29 grudnia 2010 roku w Olsztynie została parafowana umowa o dofinansowanie projektu.
Więcej...

Wniosek Spółdzielni został wybrany
Wniosek Spółdzielni został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Więcej...

Pozytywna ocena wniosku Spółdzielni
Pozytywna ocena wniosku Spółdzielni pod względem merytorycznym.
Więcej...

Lokal mieszkalny do zbycia
I przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Więcej...

Czas pracy
Dzień wolny w grudniu 2010r.
Więcej...

Poszukujemy wykonawców robót malarsko-budowlanych
Poszukujemy wykonawców robót malarsko-budowlanych w budynku przy ulicy Świętojańskiej 8-12 w Tolkmicku.
Więcej...

Pozytywna ocena wniosku Spółdzielni
Pozytywna ocena wniosku Spółdzielni pod względem formalnym.
Więcej...

Ogłoszenia wyborcze 2010
Plakaty i ogłoszenia wyborcze.
Więcej...

Zmiany w zakładce DOKUMENTY
Opublikowane zostały zmienione Regulaminy Spółdzielni.
Więcej...

Wniosek o dofinansowanie złożony
Spółdzielnia złożyła w dniu 6 września 2010r wniosek o dofinansowanie.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawców robót brukarskich.
Więcej...

Zmiany w Statucie Spółdzielni
Zmiana treści Statutu Spółdzielni.
Więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR.
Więcej...

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach RPO
Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach RPO.
Więcej...

Lokal mieszkalny do zbycia
II przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Więcej...

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach RPO
Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach RPO.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawców robót instalacyjnych.
Więcej...

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach RPO
Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach RPO.
Więcej...

Czas pracy
Dni wolne w czerwcu i grudniu 2010r.
Więcej...

Lokal mieszkalny do zbycia
Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Więcej...

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach RPO
Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach RPO.
Więcej...

Wolny, w sensie prawnym lokal mieszkalny
Wolny, w sensie prawnym, lokal mieszkalny.
Więcej...

Odczyty wodomierzy domowych
Odczyty wodomierzy domowych.
Więcej...

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach RPO
Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach RPO.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy usługodawców w zakresie kontoli butlowych instalacji gazowych.
Więcej...

Wolny, w sensie prawnym lokal mieszkalny
Wolny, w sensie prawnym, lokal mieszkalny.
Więcej...

Zebrania Bloków
Zapraszamy na Zebrania Bloków.
Więcej...

Wodociągi Fromborskie
Zmiana ceny dostawy wody.
Więcej...

Warunki jednorazowej spłaty kredytu
Zmiana warunków jednorazowej spłaty kredytu.
Więcej...

Lokal mieszkalny do zbycia
Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Więcej...

Wzrost cen energii cieplnej
Wzrost cen dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody uzytkowej.
Więcej...

Skrzynki pocztowe
Wymiana skrzynek pocztowych.
Więcej...


Wolny, w sensie prawnym, lokal mieszkalny.
Więcej...

Statut, zmiana nazwy Spółdzielni, zmiana numerów telefonów
26 sierpnia br wszedł w życie nowy Statut Spółdzielni.
Więcej...

Lokal mieszkalny do zbycia
Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Więcej...


Wolny, w sensie prawnym, lokal mieszkalny.
Więcej...

Oferty przetargowe
Poszukujemy wykonawców robót budowlanych.
Więcej...

Czas pracy
Dni wolne w sierpniu i grudniu 2009r.
Więcej...

Rada Nadzorcza ukonstytuowana
Szczegóły z zakładce "Rada Nadzorcza".
Więcej...

Nowy skład Rady Nadzorczej
Szczegóły publikujemy w zakładce "Rada Nadzorcza".
Więcej...

Oferty przetargowe
Poszukujemy dostawców i wykonawców robót budowlanych.
Więcej...

Obrady ZPCz zwołane na 29.06.2009r.
Zarząd Spółdzielni zwołał Zebranie Przedstawicieli Członków.
Więcej...

Lokale mieszkalne do zbycia
Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych.
Więcej...

Zebrania Grup Członkowskich
Program ZGCz, terminy, projekt zmian do zmiany Statutu.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawców robót budowlanych.
Więcej...

Lokale mieszkalne do zbycia
Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali XVIII
Zarząd przyjął kolejne projekty uchwał.
Więcej...

Oferty przetargowe
Poszukujemy usługodawców w zakresie kontoli butlowewych instalacji gazowych i wykonawców robót budowlanych.
Więcej...

Organy Spółdzielni
Zebranie Przedstawicieli Członków czy Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Więcej...

Matejki-Elbląska
Informacja o postępie prac przy przekształceniach własnościowych na osiedlu Matejki-Elbląska.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali XVII
Zarząd przyjął kolejne projekty uchwał.
Więcej...

Informacja o przekształceniach.
Informacja o przekształceniach lokali na osiedlu Matejki-Elbląska.
Więcej...

Jublileusz 100-Lecia Pana Wacława
Jubileusz 100-Lecia Pana Wacława.
Więcej...

Wolny, w sensie prawnym, lokal mieszkalny
Wolny, w sensie prawnym, lokal mieszkalny.
Więcej...

Spółdzielnia wynajmie lokal użytkowy we Fromborku.
Spółdzielnia wynajmie lokal użytkowy we Fromborku.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali XVI
Zarząd przyjął kolejny projekt uchwały.
Więcej...

Wzrost cen energii cieplnej
Wzrost cen dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody uzytkowej.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali XV
Zarząd przyjął kolejny projekt uchwały.
Więcej...

Czas pracy
10 listopada 2008r dniem wolnym od pracy.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali XIV
Zarząd przyjął kolejny projekt uchwały.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali XIII
Zarząd przyjął kolejne projekty uchwał.
Więcej...

Oferta przetargowa
Termomodernizacja budynków.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy dostawców drzwi wejściowych do klatek schodowych.
Więcej...

Zebrania Grup Członkowskich
Program ZGCz, terminy, projekt zmian do zmiany Statutu.
Więcej...

Odczyty wodomierzy
Informacja o odczytach wodomierzy lokalowych.
Więcej...

Zmiany w Zarządzie Spółdzielni
Od 1 kwietnia 2008r.
Więcej...

Czas Pracy
Dni wolne w maju i listopadzie 2008r.
Więcej...

Instalacje gazowe
Badanie instalacji gazowych.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali XII
Zarząd przyjął kolejny projekt uchwały.
Więcej...

Oferta pracy
Nowa oferta pracy.
Więcej...

Oferta pracy
Nowe oferty pracy.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali XI
Zarząd przyjął kolejny projekt uchwały.
Więcej...

Oferta pracy
Nowa oferta pracy w biurze Spółdzielni.
Więcej...

Praca w Wigilię i Sylwestra
Zmiana godzin przyjęć interesantów.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali X
Zarząd przyjął kolejny projekt uchwały.
Więcej...

Oferta pracy
Zarząd Spółdzielni zatrudni w Braniewie osobę na stanowisko konserwatora zieleni w wymiarze 1/1 etatu.
Więcej...

17 grudnia 2007r - nowy termin obrad ZPCz
Zarząd Spółdzielni z przyczyn technicznych odwołał termin ZPCz wyznaczony na 30 listopada 2007r.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali IX
Zarząd przyjął kolejne projekty uchwał.
Więcej...

Obrady ZPCz zwołane na 30.11.2007r.
Zarząd Spółdzielni zwołał Zebranie Przedstawicieli Członków.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali VIII
Zarząd przyjął kolejne projekty uchwał.
Więcej...

Plakaty wyborcze
Usługi na rzecz kampanii wyborczej 2007r.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali VII
Zarząd przyjął kolejny projekt uchwały.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawców.
Więcej...

Oferta pracy
Nowa oferta pracy w biurze Spółdzielni.
Więcej...

Nowy regulamin
Uzupełniono zakładkę DOKUMENTY.
Więcej...

Wolny lokal użytkowy
Spółdzielnia wynajmie lokal użytkowy we Fromborku.
Więcej...

Obrady ZPCz zwołane na 29.06.2007r.
Zarząd Spółdzielni zwołał Zebranie Przedstawicieli Członków.
Więcej...

Budowa domów
Budowa nowych domów.
Więcej...

Oferta pracy
Nowa oferta pracy dla głównego księgowego.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawców robót budowlanych.
Więcej...

Oferta przetargowa
Poszukujemy wykonawców robót budowlanych.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali VI
Zarząd przyjął kolejny projekt uchwały.
Więcej...

Odczyty wodomierzy
Informacja o odczytach wodomierzy lokalowych.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali V
Zarząd przyjął kolejny projekt uchwały.
Więcej...

Wymiana okien w 2006r.
Dofinansowanie do wymienionych okien a rozliczenie podatku dochodowego.
Więcej...

Wyodrębnienia właśności lokali IV
Zarząd przyjął kolejny projekt uchwały.
Więcej...

Zmiana w Regulaminie
Zmiana w Regulaminie rozliczania kosztów.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali III
Zarząd przyjął kolejne projekty uchwał.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali II
Zarząd przyjął kolejne projekty uchwał.
Więcej...

Odczyty liczników wody
Terminy odczytów liczników głównych wody.
Więcej...

Rozliczenia wody
Informacja w IKAT-cie.
Więcej...

Wyodrębnienia własności lokali I
Zarząd przyjął projekty uchwał.
Więcej...

Krajowy Rejestr Długów
Coraz ciężej być dłużnikiem.
Więcej...

Nowe Regulaminy
Uzupełniono zakładkę DOKUMENTY.
Więcej...

Nowy Statut
W zakładce Dokumenty publikujemy nowy Statut Spółdzielni.
Więcej...

Wybory do Senatu RP
Usługi na rzecz Wyborów do Senatu RP.
Więcej...

Nowy Statut Spółdzielni
8 stycznia br wszedł w życie nowy Statut Spółdzielni.
Więcej...

Oferta pracy
Nowa oferta pracy w zakładce "Praca".
Więcej...

Wolny lokal użytkowy
Spółdzielnia wynajmie lokal użytkowy we Fromborku.
Więcej...

Obrady ZPCz zwołane na 15.12.2006r.
Zarząd Spółdzielni zwołał Zebranie Przedstawicieli Członków.
Więcej...

Święto Niepodległości
10 listopada jest dniem wolnym od pracy w Naszej Spóldzielni.
Więcej...

Plakaty wyborcze
Usługi na rzecz kampani wyborczej 2006r.
Więcej...

Oferty pracy
Nowe oferty pracy w zakładce "Praca".
Więcej...

Sezon grzewczy
Od 10 pa¼dziernika rozpoczynamy sezon grzewczy 2006/2007.
Więcej...

Licznik gości: 448008 | Poczta © copyright 2006