SM Zatoka
Środa, 17 kwietnia 2024 r. Do końca roku pozostało 259 dni. Pogoda w Braniewie
Mapa Braniewa

Przetarg unijny
Poszukujemy wykonawcy/wykonawców robót budowlanych. Roboty budowlane prowadzone będą w oparciu o projekt "Kompleksowa poprawa warunków technicznych budynków mieszkalnych oraz atrakcyjności zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Zatoka" w Braniewie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  2007 – 2013 w oparciu o Priorytet 4 „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działania 4.1. „Humanizacja blokowisk”Poddziałanie 4.4.1.  ,,Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty”.
Ogłoszenie o przetargu ukaże się w piątkowym (17 lutego 2012r.) wydaniu Dziennika Elbląskiego. 

Rozstrzygnięcie przetargu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

1. Zapytanie Nr 1 i odpowiedzi.
    Przedmiary robót Załącznik Nr 1 do punktu 4.

2. Zapytanie Nr 2 i odpowiedzi

3. Zapytanie Nr 3 z dnia 12 marca 2012r. i odpowiedzi.Szczegóły zawierają linki poniżej:

1.  Ogłoszenie o przetargu
2.      SIWZ
      a. Oferta, Załącznik Nr 1
      b. Oświadczenie, Załącznik Nr 2
      c. Wykaz zrealizowanych robót, Załącznik Nr 3
      d. Umowa, Załącznik Nr 4 

      e. Przedmiar robót, Matejki 3, Załącznik Nr 5
          Kosztorys nakładczy, Matejki 3, Załącznik Nr 5
          Przedmiar robót i kosztorys nakładczy dla c.o. i c.w.u. 1c, Matejki 3, Załącznik Nr 5

      f. Przedmiar robót, Matejki 7, Załącznik Nr 5
          Kosztorys nakładczy, Matejki 7, Załącznik Nr 5
          Przedmiar robót i kosztorys nakładczy dla c.o. i c.w.u., Matejki 7, Załącznik Nr 5

      g. Przedmiar robót, Elbląska 18B, Załącznik Nr 5 
          Kosztorys nakładzcy, Elbląska 18B, Załącznik Nr 5
          Przedmiar robót i kosztorys nakładczy dla c.o. i c.w.u., Elbląska 18B, Załącznik Nr 5

      h. Specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych:
          Matejki 3, Załącznik Nr 6
          Mateki 7, Załącznik Nr 6
          Elbląska 18B, Załącznik Nr 6
          
      i. Projekt budowlany i wykonawczy:
          Matejki 3, Załącznik Nr 7  
          Matejki 7, Załącznik Nr 7    
          Elbląska 18B, Załącznik Nr 7
                
      j. Rzuty:
          Matejki 3, Załącznik Nr 7
          Matejki 7, Załącznik Nr 7
          Elbląska 18B, Załącznik Nr 7
          
      k. Elewacje: 
         Matejki 3, Załącznik Nr 7
         Matejki 7, Załącznik Nr 7
         Elbląska 18B, Załącznik Nr 7

      l.  Potencjał wykonawczy oferenta, Załącznik Nr 8

   m.  Panele domofonowe, drzwi do klatek, Załącznik Nr 9

Licznik gości: 418101 | Poczta © copyright 2006