SM Zatoka
Środa, 17 kwietnia 2024 r. Do końca roku pozostało 259 dni. Pogoda w Braniewie
Mapa Braniewa

Oferta przetargowa

Poszukujemy inwestora zastępczego. Usługa Inwestora Zastępczego realizowana będzie dla projektu "Kompleksowa poprawa warunków technicznych budynków mieszkalnych oraz atrakcyjności zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatoka” w Braniewie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  2007 – 2013 w oparciu o Priorytet 4 „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działania 4.1. „Humanizacja blokowisk”Poddziałanie 4.4.1.  ,,Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty”.

Szczegóły zawierają linki poniżej:

Zapytania i odpowiedzi złożone w związku z SIWZ:

Zapytanie Nr 1.


1.       Ogłoszenie o przetargu
2.      SIWZ
      a.          Formularz ofertowy, Załącznik Nr 1 do SIWZ
      b.          Oświadczenie, Załącznik Nr 2 do SIWZ
      c.           Wykaz osób, Załącznik Nr 3 do SIWZ
      d.          Wykaz usług, Załącznik Nr 4 do SIWZ
      e.           Projekt umowy, Załącznik Nr 5 do SIWZ
      f.            Zakres, harmonogram, miejsce robót, Załącznik Nr 6 do SIWZ
      g.          Oświadczenie, Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Na ogłoszony przetarg wpłynęły oferty od 4-ech oferentów. Jedna z ofert została wykluczona z powodu braku wymaganych dokumentów, natomiast pozostałe uzyskały kolejno następującą liczbę punktów:
Oferta 1: -   47,14 pkt
Oferta 3: -   65,24 pkt
Oferta 4: - 100,00 pkt
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe COMPLEX Jerzy Witkowski ul. Bażyńskiego 9, 14-500 Braniewo. 

Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy zainteresowanym za udział w postępowaniu.

 

Licznik gości: 418095 | Poczta © copyright 2006